Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Zintuin zijn de voorwaarden van DNR 2011 Eerste herziening, juli 2013 van toepassing.

Vaststelling en depot:

Deze eerste herziening van de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Zorgvuldigheid

Zintuin besteedt de uiterste zorg aan de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en typefouten kan Zintuin nooit aansprakelijk gesteld worden.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Uiteraard besteedt Zintuin er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Voorbehoud

Zintuin behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright

Copyright Zintuin. Niets van de website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zintuin.